GIÀY JOGARBOLA 190424B TF XÁM – CAM

4,500¥

Thông s? chi ti?t Giày bóng ?á Jogarbola 190424B TF

  • Thân giày/Upper:L??i gà r?i, Công ngh? ??nh hình gót, Da PU Cao C?p.
  • ?? giày/Sole:Cao su t?ng h?p, ?? TF.
  • Form giày:Thon, Bè ngang.
  • L?i ch?i phù h?p:K? thu?t, C?m tr?ch.
  • M?t sân phù h?p:Sân c? nhân t?o,sân ??t n?n…
Xóa